Webinar Recording: REVeALing Space for People: Developing Practice in Practice of Standards Vehicle Access Regulation

První webový seminář ReVeAL se dobře zúčastnil a nahrávání je je nyní k dispozici.

O čem to bylo: Společnost Projekt EU ReVeAL zkoumá, jak mohou města úspěšně regulovat přístup k vozidlům, aby vytvořily atraktivnější místa pro lidi a podniky. Na tomto webináři zjistíte, jaké druhy opatření pro regulaci přístupu jsou možné a jaké průřezové faktory hrají roli v každé úspěšné implementaci. Budeme také „ZPRÁVY“ příběh o vývoji města Gent jako předchůdce při omezování přístupu vozidel k vytvoření prostoru pro lidi.

Úvod: Lucy Sadler
Co je třeba SKVĚT? Řečník: Daniel Guzman Vargas: Úvod do projektu ReVeAL
Gentovo UVAR „ZNOVU“ Řečník: Koos Fransen, vysvětlující ReVeAL s případovou studií Gent

London
Paříž
Antverpy
Amsterdam
Objednejte si newsletter