mod_jux_megamenu


    Úvod
SQPS je zkratka pro schématu partnerství Statutární kvality a je právně závazné partnerství mezi Nottingham městská rada a místní autobusové dopravce.

Místní linkové dopravy, musí splňovat normu Euro 3.

    vozy
Linkové autobusy

Nottingham mapa
Klíč: zelená čára je hranicí schématu plochy

žádný

žádnýAsi 55 autobusy jsou dovybavena SCRT, SCR a technologií DPF

Trvalý

    Vynucení
Komisař Traffic mohou vynutit dodržování norem provozovatelům autobusových a také ukládat pokuty za nedodržení.

    Trest
v souladu se zákonem

Ne, nicméně Oxford a Norwich a Brighton mají podobná schémata

    výjimky
žádný

SQPS je zkratka pro Scheme Statutární Kvalita partnerství


Přejít na začátek

Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a své zkušenosti při používání. Cookies používané pro základní provoz těchto stránek již byly nastaveny. Chcete-li zjistit další informace o cookies, které používáme, a jak je odstranit, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Souhlasím s cookies z těchto stránek.