mod_jux_megamenu


Úvod
Upozorňujeme, že Praha (Praha) se chystá zavést LEZ v rámci České národní Low Emission Zone v 2016. Vidět zde.
A regulace přístupu k turistické autobusy.

Termíny a detaily
Vozidla nad 3.5 tun muset požádat o individuální krátkodobé nebo dlouhodobé povolení ke vstupu do této zóny.
Vozidla nad 6 a 12 tun je třeba žádat o povolení v širším okolí Prahy.
Euro 4 emisní normy jsou povinni získat povolení.

vozy
Nákladní vozy nad 3.5 tun (centrální oblast) a 6 tun (větší část), mapa. Tam jsou také dopravními omezeními na vybraných silnicích ovlivňujícími vozidla nad 12 tun (viz 2nd mapa níže).

Veřejná doprava a P + R
Možnosti cestovat do města bez auta.

Veřejná doprava

Typ omezení
Povolení a emise požadavek na těžkých nákladních vozidel.

schéma Boundary
Mapa zóny s dopravním omezením pro nákladní automobily v Praze
mapa Praha povolení


Klíčovým Mapa:
červená (kombinovaná zóna pokrývá téměř celou oblast Praha 1 a 2 Praha části území mezi ulicemi Vodičkova - Lazarská - Myslíkova - Masarykova nábř - Resslova a Karlovo náměstí.): zákaz vjezdu autobusů a nákladních vozidel nad 3.5 tun
blue: zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun

Mapa pro> 12T:
mapa Praha 12T
Klíč: Zelená linka: vnější hranice 6-t-area


Dopravní značka
Praha povolení dopravní značka

Potřeba se registrovat?
Ano.
Krátkodobé povolení (až 8 dnů) a dlouhodobá (až 1 roku) jsou k dispozici.
Podávání žádostí o povolení zde

Jak žádat o povolení:

Napsat dopis s následujícími údaji:
• tvé jméno
• Důvod pro zadání
• určení (v případě žádosti o povolení řídit autobusy je nutné vyplnit celou trasu)
• možné datum a čas razítko
• typ vozidla
• SPZ / RZ (SPZ)
• Identifikace

K žádosti musí být přiloženy:
• kopírovat velké technické osvědčení (dále jen stránky s informacemi o SPZ / RZ a technických údajů)
• Stavební práce - kopie dokladů potvrzujících smluvní vztah, stavební povolení nebo potvrzení investora
• pro stěhování - kopii objednávky zákazníka

Zaslat dokumenty:
a) zóny nad 3.5 tun a autobusy - vozidla v této zóně musí splňovat minimální emise EURO 4!

Jméno: Mgr. Marie Kyznarová
Adresa: Radnice. Praha (Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29, 110 00 1 Praha
číslo dveří: 162
telefon + 420 236 004 486, fax: + 420 236 007 040
Návštěvní dny: Pondělí 12: 00 - 17: 00, středa: 08: 00 - 12: 00 a 13: 00 - 18: 00

b) Zóna přes 6 tun:

Jméno: Kateřina Prášková,
Adresa: Radnice. Praha (Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29, 110 00 1 Praha
číslo dveří: 162
Telefon: + 420 236 004 438, fax: + 420 236 007 040
Návštěvní dny: Pondělí 12: 00 - 17: 00 středu: 08: 00 - 12: 00 a 13: 00 - 18: 00

Zahraniční vozidla týká?
Ano, jsou ovlivněny.

Hodiny operace
3.5 tun a autobusy: v provozu od pondělí do pátku 08: 00 - 18: 00;
6 tun, 12 tun: permanentní

Vynucení
manuální, povolení

Trest
Budete muset zaplatit pokutu.

Národní schéma
národní

Místní název pro režim
zóna

Další informace
Více informací o předpisech hmotnosti.
Technická správa komunikací Hlavní město Praha

Webové stránky City
Webové stránky města Prahy
Přejít na začátek

Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a své zkušenosti při používání. Cookies používané pro základní provoz těchto stránek již byly nastaveny. Chcete-li zjistit další informace o cookies, které používáme, a jak je odstranit, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

  Souhlasím s cookies z těchto stránek.