mod_jux_megamenu


    Úvod
Existují tři různé režimy zavedené v Praze. Další dva režimy jsou:
A nízkoemisní zóny.
A regulace přístupu k turistické autobusy.

Vozidla nad 3.5 tun muset požádat o individuální krátkodobé nebo dlouhodobé povolení ke vstupu do této zóny.
Vozidla nad 6 a 12 tun je třeba žádat o povolení v širším okolí Prahy.
Euro 4 emisní normy jsou povinni získat povolení.

    vozy
Nákladní vozy nad 3.5 tun (centrální oblast) a 6 tun (větší část), mapa. Tam jsou také dopravními omezeními na vybraných silnicích ovlivňujícími vozidla nad 12 tun (viz 2nd mapa níže).

Možnosti cestovat do města bez auta.

Veřejná doprava

    Typ omezení
Povolení a emise požadavek na těžkých nákladních vozidel.

Mapa zóny s dopravním omezením pro nákladní automobily v Praze
mapa Praha povolení


Klíčovým Mapa:
červená (kombinovaná zóna pokrývá téměř celou oblast Praha 1 a 2 Praha části území mezi ulicemi Vodičkova - Lazarská - Myslíkova - Masarykova nábř - Resslova a Karlovo náměstí.): zákaz vjezdu autobusů a nákladních vozidel nad 3.5 tun
blue: zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun

Mapa pro> 12T:
mapa Praha 12T
Klíč: Zelená linka: vnější hranice 6-t-area


Ano.
Krátkodobé povolení (až 8 dnů) a dlouhodobá (až 1 roku) jsou k dispozici.
Podávání žádostí o povolení zde

Jak žádat o povolení:

Napsat dopis s následujícími údaji:
• tvé jméno
• Důvod pro zadání
• určení (v případě žádosti o povolení řídit autobusy je nutné vyplnit celou trasu)
• možné datum a čas razítko
• typ vozidla
• SPZ / RZ (SPZ)
• Identifikace

K žádosti musí být přiloženy:
• kopírovat velké technické osvědčení (dále jen stránky s informacemi o SPZ / RZ a technických údajů)
• Stavební práce - kopie dokladů potvrzujících smluvní vztah, stavební povolení nebo potvrzení investora
• pro stěhování - kopii objednávky zákazníka

Zaslat dokumenty:
a) zóny nad 3.5 tun a autobusy - vozidla v této zóně musí splňovat minimální emise EURO 4!

Jméno: Mgr. Marie Kyznarová
Adresa: Radnice. Praha (Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29, 110 00 1 Praha
číslo dveří: 162
telefon + 420 236 004 486, fax: + 420 236 007 040
Návštěvní dny: Pondělí 12: 00 - 17: 00, středa: 08: 00 - 12: 00 a 13: 00 - 18: 00

b) Zóna přes 6 tun:

Jméno: Kateřina Prášková,
Adresa: Radnice. Praha (Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29, 110 00 1 Praha
číslo dveří: 162
Telefon: + 420 236 004 438, fax: + 420 236 007 040
Návštěvní dny: Pondělí 12: 00 - 17: 00 středu: 08: 00 - 12: 00 a 13: 00 - 18: 00

Ano, jsou ovlivněny.

3.5 tun a autobusy: v provozu od pondělí do pátku 08: 00 - 18: 00;
6 tun, 12 tun: permanentní

    Vynucení
manuální, povolení

    Trest
Budete muset zaplatit pokutu.

národníPřejít na začátek

Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a své zkušenosti při používání. Cookies používané pro základní provoz těchto stránek již byly nastaveny. Chcete-li zjistit další informace o cookies, které používáme, a jak je odstranit, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Souhlasím s cookies z těchto stránek.