mod_jux_megamenu


    Úvod
Ulm má také Nízkoemisní zóna na místě.

Ulm má zákaz průjezdu nákladních vozidel na místě.

Mapa Ulm AR
Klíč:
modrá čára označuje zakázanou zónu; no krátký proplout tam povolen
Zelená linka je povoleno cesta
Text v červeném rámečku říká, že "zákaz Lorry krátký střih, alternativní cesta po dálnici A7-A8. Cars povoleno."


Přejít na začátek

Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a své zkušenosti při používání. Cookies používané pro základní provoz těchto stránek již byly nastaveny. Chcete-li zjistit další informace o cookies, které používáme, a jak je odstranit, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

  Souhlasím s cookies z těchto stránek.