Leeds přestává pracovat v zónách s nízkými emisemi kvůli zlepšené kvalitě ovzduší

Leeds (UK) zastavila práce na jejich zóně s nízkými emisemi (zóna čistého ovzduší) z důvodu zlepšení kvality ovzduší, protože LEZ nyní nemusí být zapotřebí.

Znečištění se snížilo jak v důsledku menšího provozu v důsledku pandemie Covid-19, tak v důsledku používání čistších vozidel.

Úřady města přezkoumávají úrovně znečištění, aby zjistily, zda bude pravděpodobně pokračovat nižší znečištění.

Očekává se, že další města Spojeného království budou také provádět zóny čistého ovzduší. Když to bude potvrzeno, oznámíme vám to zprávy a naší britské stránce.

Obrázek by Dave Noonan od Pixabay

London
Paříž
Antverpy
Amsterdam
Objednejte si newsletter